Xây Dựng Thói Quen

Cách để chiến thắng sự trì hoãn, xây dựng duy trì những thói quen tốt giúp thay đổi cuộc đời chúng ta. “Hành động hình thành thói quen. Thói quen hình thành tính cách. Tính cách hình thành số phận” – famous quote