Bộ Não Thứ Hai

Bộ não thứ hai đc xây dựng dựa trên 4 yếu tố viết tắt là CODE, gồm Capture (ghi chú, take note), Oganize(sắp xếp), Distill (chắt lọc) và Express (trình bày ý tưởng). Nó sẽ giúp chúng ta ghi nhớ và kết nối những thông tin quan trọng với nhau để tạo nên những ý tưởng đột phá. “Your mind is for having idea, not holding them” (David Allen of Getting things done)