admin

admin

Phương pháp đọc sách hiệu quả giúp mình nhớ mọi thứ đã đọc

Sách là một nguồn tri thức vô hạn của nhân loại, là một thứ vũ khí lợi hại cho bất cứ ai biết sử dụng nó. Thật khó để có thể miêu tả được hết tầm quan trọng của việc đọc sách. Từng quyển sách là sự kết tinh của 40-50 năm kinh nghiệm sống của tác giả và nếu như có một phương pháp đọc sách hiệu quả, chúng ta chỉ cần bỏ ra vài tiếng đồng hồ để có thể hiểu được phần nào mấy chục năm kinh nghiệm đó.